معاونت فرهنگی

تعداد بازدید:۷۲۹

رسالت و ماموریت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی لرستان

تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی،  برنامه ریزی فرهنگی وتربیتی ،ایجاد آمادگی فکری وافزایش دانش و بینش دینی و سیاسی در قشر جوان، بخصوص دانشجویان به منظور مقابله با غرب زدگی و انحرافات فرهنگی در چارچوب سیاستهای فرهنگی کشور ، رویکرد اساسی جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگی است . در این راستا ، اهداف مشخص حوزه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی به شرح و ترتیب زیر تعیین شده است:

  • تعمیق گرایش و باورهای دینی و آگاهی های سیاسی نسل جوان  ‌به ویژه دانشجویان
  • تبلیغ وترویجآرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی به منظور جلوگیری از انقطاع نسل ها و مقابله با تهاجم فرهنگی
  • رشد خلاقیت و پرورش استعدادهای هنری و ادبی نسل جوان به ویژه دانشجویان
  • ایجاد زمینه برای تقویت مشارکت فعال جوانان به ویژه دانشجویان در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور

آغاز فعالیت معاونت فرهنگی در لرستان

این معاونت در سال 1381 کار خود را آغاز نمود و ادامه و طی سالهای بعدی بسیاری از فعالیتهای و بخش ها نیز به آن افزوده شد.

1.  مرکز افکارسنجی  دانشجویان  ایران (ISPA): آغاز فعالیت در سال 81

2. خبرگزاری دانشجویان ایران (ISNA):  آغاز فعالیت در سال 83

3. خبرگزاری قرآنی (Iqna):  آغاز فعالیت در 18 تیر ماه 87

4. صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران (ISFA): آغاز فعالیت در سال 88

5. فوق برنامه فرهنگی: آغاز فعالیت در مهر ماه 88

6. سازمان دانشجویان: آغاز فعالیت رسمی در سال 91

7. مرکز تخصصی فرهنگ و ادبیات بومی زاگرس: آغاز فعالیت در سال 95