*مرکز رشد واحدهای فناور

تعداد بازدید:۵۵۷

نشانی: خرم ­آباد، میدان 22 بهمن- ابتدای کوی جهادگران نبش خیابان صدرا 

تلفکس:  33242619-066