درباره ما

تعداد بازدید:۹۵۷

جهاددانشگاهی نهادی است عمومی و غیردولتی زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیات امنای جهاددانشگاهی می‌سد.

جهاد دانشگاهى مرکب از دو کلمه است : جهاد و دانشگاه هم باید در آن جهاد باشد، هم باید متناسب با دانشگاه باشد. جهادى عمل کردن، مفهوم خاصى دارد. هرجور کارى، جهادى نیست ( مقام معظم رهبری)

جهاددانشگاهی، نهادی مهم است زیرا هم با دانشگاه به عنوان سنگر علم و مرکز پیشرفت علمی کشور مرتبط است و هم دارای تلاش جهادی است و در مقابل موانع و مزاحمت ها از حرکت نمی ایستد. (مقام معظم رهبری)

نتایج کارکرد جهاددانشگاهی:

تولید داده، فرایند و مدلسازی

دانش افزایی، تجربه گرایی

دستیابی به مرزهای اخلاق، دانش و الگوهای اقتضایی

قابلیت سازماندهی ملی و هدایت منابع

ارزش مداری اقدامات وفعالیت ها ( هدفمندی ایده ها و چشم اندازهای مورد نیاز)

برتری های جهاددانشگاهی:

نیروی انسانی(تعهد، وفاداری، نتیجه گیری، دانش محوری، کارآمدی، آینده نگری عقلانیت)

فرهنگ موجود در جهاد( انسان محوری، علم باوری، قابلیت به روز رسانی و بهنگام سازی، نوآوری و خلاقیت، غیر بروکراتیک)

خوش گمانی عمومی و اعتماد خواص به فرهنگ جهادی

قابلیت سازماندهی و هدایت منابع

ارزش مداری اقدامات وفعالیت ها ( هدفمندی ایده ها،  دیدگاهها و برنامه ها)

جهاددانشگاهی لرستان بر اساس اسناد توسعه کشور، استان و جهاددانشگاهی سازمانی است:

  • دانایی محور
  •  برنامه بنیان
  • اثرگذار
  •  جهت ساز و پیشتاز

معاونت آموزشی