معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۱۹۰۵

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی لرستان به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای جامعه و با هدف ارتقاء سطح دانش و بهره مندی اقشار مختلف از آموزش های کاربردی و مهارت محور همزمان با تأسیس این واحد در دی ماه سال 81 فعالیت خود را آغاز کرد.

برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت، دوره های آموزشی عمومی و تخصصی دهیاری ها و شهرداری ها، دوره های تخصصی پیشرفته، دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی، دوره های زبان انگلیسی و دوره های مرتبط با علوم پزشکی از مهم ترین فعالیت های صورت گرفته در یک دهه اخیر می باشد.

این معاونت در قالب کارگروه های آموزشی علوم پزشکی، فنی مهندسی، زبان های خارجی، علوم انسانی، فرهنگ و هنر، علوم کامپیوتر، کشاورزی و منابع طبیعی و کارکنان دولت به فعالیت خود در جهت ارتقاء دانش و مهارت جامعه ادامه می دهد. معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی در حال حاضر دارای 4 مرکز آموزشی در شهرستان های خرم آباد، کوهدشت و بروجرد بوده که در ادامه فعالیتهای آموزشی خود در حال راه اندازی مرکز ملی مهارتی آموزش های پزشکی این واحد می باشد.