جهاد دانشگاهی لرستان؛ میزبان نهمین دوره همایش ملی سیره علوی

۰۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۶۷۸ فرهنگی
جهاد دانشگاهی لرستان؛ میزبان نهمین دوره همایش ملی سیره علوی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان، استان لرستان ۹ سال متوالی است که هر سال میزبان همایشی ملی است که به نام مولای متقیان حضرت علی(ع) رقم خورده و در محورها و موضوعات مختلف متناسب با نام‌گذاری سال برگزار می‌شود.
همایش «سیره علوی» از سال ۸۷ در استان آغاز شده که در اولین دوره برگزاری آن این همایش به‌صورت بین‌المللی برگزار شد و پس از آن این همایش هر سال به‌صورت ملی برگزار شده است.
اولین همایش ملی سیره علوی به‌صورت بین‌المللی در ۲۵ آذر ۸۷ به میزبانی دانشگاه لرستان در ۱۸ محور شامل سیره علوی در مدیریت، اصلاحات و نوآوری‌های مدیریتی امام علی(ع) در راستای توسعه جامعه اسلامی، سیره علوی در سیاست، مؤلفه‌های رفتار علوی، امام علی(ع) و وحدت اسلامی، بازتاب سیره علوی در ادبیات فارسی و عربی، جایگاه مردم در حکومت‌داری، سیره علوی در قضاوت و داوری برگزار شد.
از دیگر محورهای این همایش بین‌المللی که پژوهشگران و اندیشمندان مسلمان کشورهای آرژانتین، افغانستان، پاکستان، هند، مراکش، یمن، لبنان و تایلند نیز در آن شرکت داشتند می‌توان به نقش غدیر در تحقق وحدت اسلامی، سیر و سلوک امام علی(ع) در برخورد با مخالفان، آزادی از منظر امام علی(ع)، امسان کامل از منظر نهج‌البلاغه، الگوها و مؤلفه‌های نظام ولایی از منظر امام علی(ع)، دیدگاه‌های تربیتی امام علی(ع) و نقد و بررسی پژوهش‌های صورت گرفته درباره سیره علوی اشاره کرد.
دومین همایش ملی سیره علوی ۱۰ اسفند ۸۸ در محورهای سیره علوی در مدیریت، سیره علوی در سیاست، سیره علوی در اقتصاد، مؤلفه‌های رفتار علوی، آزادی از منظر امام علی(ع) و جایگاه مردم در حکومت علوی برگزار شد.
همچنین، سومین همایش ملی سیره علوی ۱۲ اسفند ۸۹ با محورهای مفهوم‌شناسی اخلاق اجتماعی در سیره علوی، ضرورت‌ها و اهداف بازشناسی اخلاق اجتماعی حضرت امیر(ع) در جامعه امروز، مؤلفه‌های اخلاق اجتماعی در سیره علوی، اخلاق اجتماعی، آموزشی و تربیت در سیره علوی و بازتاب اخلاق اجتماعی حضرت امیر(ع) در متون ادبی در دو نوبت صبح و عصر در دانشگاه لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد برگزار شد.
از دیگر محورهای همایش سوم سیره علوی می‌توان از سیره علوی در قضاوت و داوری، انسان کامل از منظر امام علی(ع)، سیره اخلاقی امام علی(ع)، نقش غدیر در تحقق وحدت اسلامی، بازتاب سیره علوی در ادبیات فارسی و عربی، سیره و سلوک امام علی(ع) در برخورد با مخالفان، نقد و بررسی پژوهش‌های صورت گرفته درباره سیره علوی و ...نام برد.
چهارمین همایش ملی سیره علوی نیز با یک سال تأخیر ۱۵ اسفند ۹۱ در محورهای بررسی باورهای اقتصادی لیبرالیزم و سوسیالیزم و نقش آن در جهت‌‌گیری و سبک زندگی کنونی با الهام از سیره علوی، ارائه الگوهای کارآمد سبک زندگی در بعد اقتصادی با چشم‌داشت به آموزه‌‌های علوی، بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسلامی با بهره‌گیری از سیره علوی، بازکاوی رابطه سبک زندگی اسلامی و اخلاق تولید کار مصرف با استفاده از سیره علوی، بازبینی ضرورت تغییر سبک زندگی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی برگزار شد.
از دیگر موضوعات همایش چهارم سیره علوی نیز می‌توان از بازجست و نقد مدیریت اقتصاد کشور و استان و نقش مدیریت اثربخش اقتصادی در بازآفرینی سبک زندگی مطلوب دینی با بهره‌مندی از سیره علوی، نقش الگوهای فرهنگی در رسانه ملی و استانی بر ایجاد سبک زندگی اقتصادی و اسلامی با بهره‌‌گیری از آموزه‌های سیره علوی، رابطه سبک زندگی اسلامی، اقتصادی و کارآفرینی و اشتغال ‌آفرینی خلاق با الهام‌گیری از سیره علوی، بازشناسی رابطه سبک درست در زندگی و اقتصاد ازدواج آسان، مدیریت اقتصادی کشور و رابطه آن با مفاسد اقتصادی و ارائه راه‌کارهای کارآمد گسترش عدالت اقتصادی و تأثیر آن بر سبک صحیح زندگی اقتصادی نام برد.
همچنین، پنجمین همایش ملی سیره علوی با توجه به نام‌گذاری سال به نام «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» در محورهای مبانی و اصول سیاسی و اقتصادی در سیره علوی، آسیب‌شناسی رویکردهای سیاسی و اقتصادی بر مبنای سیره علوی، ارائه الگوهای سیاسی و اقتصادی بر مبنای سیره علوی، راهبردهای اجرایی و رویکرد سیاسی و اقتصادی بر مبنای سیره علوی در پنجم اسفند ۹۲ به میزبانی دانشگاه آزاد خرم‌آباد برگزار شد.
ششمین همایش ملی سیره علوی نیز با توجه به شعار سال به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» در سه بخش فرهنگ، اقتصاد و مدیریت و سیاست دی‌ماه ۹۳ به میزبانی جهاد دانشگاهی لرستان برگزار شد.
بنا بر این گزارش موضوعات بخش فرهنگ شامل فرهنگ عمومی، مفاهیم و کارکردهای آن در سیره علوی(ع)، اصول و مبانی روابط انسانی و مناسبات اجتماعی در سیره امام علی(ع)،  جایگاه سنت‌ها و آیین‌ها در سیره امام علی(ع)، فرهنگ جاهلی و جاهلیت فرهنگی در نگاه امام علی(ع)، منزلت و کرامت انسانی در سیره امام علی(ع)، امر به معروف و نهی از منکر در سیره امام علی(ع)، تببین فرهنگ نقد و انتقادپذیری از نگاه امام علی(ع)، ارزش و ضد ارزش از منظر امام علی(ع)، فرهنگ دانش‌پژوهی و توانمندسازی جامعه در سیره امام علی(ع)، سبک زندگی اسلامی در سیره امام علی(ع)، مبانی و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در سیره امام علی(ع) بود.
همچنین، آرمان و اهداف نظام اقتصادی در سیره علوی(ع)، برنامه و شیوه‌های اصلاح نظام اقتصادی (مالیات، درآمد، هزینه و...) در سیره امام علی(ع)، برنامه و راهبردهای استقرار و گسترش تأمین اجتماعی و عدالت اقتصادی در سیره امام علی(ع)، جایگاه و اهمیت بیت‌المال و سرمایه ملی در سیره علوی، بازسازی اعتماد عمومی در پرداخت تکالیف مالی، نفی و منع اشرافی گری اقتصادی در سیره امام علی(ع)،  فساد اقتصادی با تأکید بر شناخت مؤلفه‌ها و مدیریت فساد از دیدگاه امام علی(ع)، زمینه‌ها، مبانی و الزامات رشد اقتصادی در سیره علوی(ع) از موضوعات بخش اقتصاد همایش ششم بود.
موضوعات بخش مدیریت و سیاست نیز شامل مبانی و شاخصه‌های نظام مدیریت اداری در سیره امام علی(ع)، مدیریت بحران در سیره امام علی(ع)، شاخصه‌های مدیران و کارگزاران شایسته از نظر امام علی(ع)، حقوق متقابل حاکمیت و مردم در سیره علوی(ع)، الگوهای تجلی مشارکت مردمی در حکومت امام علی(ع)، الگوسازی مدیریت جهادی برمبنای اندیشه در سیره امام علی(ع)، قانون‌گرایی و انضباط کاری در سیره حکومتی امام علی(ع)، تدبیرگرایی، اعتدال و خردورزی در نظام مدیریتی امام علی(ع) اعلام شده بود.
هفتمین همایش ملی سیره علوی نیز با توجه به شعار سال به نام همدلی و هم‌زبانی با رویکرد همدلی و هم‌زبانی در سیره علوی به‌همت دانشگاه پیام‌نور استان لرستان برگزار شد.
هشتمین همایش ملی «سیره علوی» با رویکرد شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نیز ۱۵ دی‎ماه ۹۵ به میزبانی دانشگاه علمی ـ کاربردی لرستان در محل دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان برگزار شد.
از جمله محورهای همایش ملی سیره علوی می‎توان به «مبانی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه امام علی(ع)»، «از اقتصاد خانواده تا اقتصاد جامعه اسلامی در سیره علوی»، «تعامل حاکمیت و مردم در شکوفایی اقتصاد مقاومتی»، «مدیریت منابع اقتصادی (مالیات، بیت‌المال، انفال و ...) و اقتصاد مقاومتی در نگرش امام علی(ع)»، «ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی در فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی و معیشت»، «اقدام و عمل در حفظ محیط زیست و ثروت‌های ملی و سیره علوی»، «بهبود فضای کسب و کار، کارآفرینی و اشتغال در سیره علوی»، «استقلال و خودکفایی اقتصادی در سیره علوی (تولید، توزیع و مصرف)»، «عدالت اقتصادی، تامین اجتماعی و رفع تبعیض و فقر در سیره امام علی(ع)»، «بهره‌وری و توانمندسازی عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، زمین و منابع) در سیره علوی»، «سیره علوی و اقدام و عمل در شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی» و سایر عناوین مرتبط با موضوع همایش اشاره کرد.
نهمین همایش ملی سیره علوی نیز قرار است با محوریت شعار سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» طی زمستان امسال به میزبانی جهاددانشگاهی لرستان و همکاری دانشگاه‌های لرستان در خرم‌آباد برگزار شود کمااینکه این دومین سال است که جهاددانشگاهی لرستان میزبان برگزاری این جشنواره ملی شده است.


نظر شما :