بازدید نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی از جهاددانشگاهی لرستان