کارگاه آموزشی کمک‎های اولیه و فوریت‎های پزشکی ویژه همکاران

۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۱ ۱۴

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان، به همت معاونت آموزش کوتاه مدت این واحد، کارگاه آموزشی کمک‎های اولیه و فوریت‎های پزشکی ویژه همکاران برگزار شد.