بازدید رئیس دانشگاه علمی- کاربردی لرستان از مجموعه تحقیقات و فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۷

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان، دکتر نیک‌پی، رئیس دانشگاه علمی- کاربردی استان به همراه دکتر سلاحورزیان از مجتمع تحقیقات و فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی بازدید کرد.