آخرین اخبار

به امید سربلندی ایران عزیز

چو ایران نباشد ، تن من مباد

حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی ایران در مقاطع مختلف تاریخ همواره مرهون حضور به موقع ، آگاهانه و شجاعانه مردم مسلمان ایران بوده است واین بار نیز  با حضور همگانی در صحنه انتخابات ، حماسه سیاسی دیگری را در آینده نزدیک رقم خواهند زد.

ادامه مطلب